دکتر کارینا قدیمی

چاپ

خانم دکتر کارینا قدیمی ، یکی از آن دسته متخصصین خوش اخلاق و با تجربه ای هستند که در کنار دانش پزشکی و تخصصی، اخلاق و حسن برخورد مناسب را چاشنی کار خود در برخورد با بیماران و مراجعان نموده اند.

همین موضوع سبب شده تقریبا تمام بیماران ایشان علاوه بر رضایت از نحوه درمان و عملکرد پزشک خود، خاطره ای خوب از مشاوره و ویزیت با یک متخصص داشته باشند و همیشه از ایشان به نیکی یاد کنند.

دکتر قدیمی، فارغ التحصیل رشته جراحی عمومی از دانشگاه تهران هستند.

بعد از اتمام دوره های جراحی عمومی در دانشگاه تهران، برای گذراندن دوره های تخصصی راهی اروپا شدند و در طی سالهای تحصیل در خارج از کشور موفق به اخذ مدارک تخصصی در رشته های جراحی زیبایی گردیدند.